Kruh přátel hudby

Sezóna 2020


Všechna vystoupení probíhají v koncertní síni, Haškova 217, Uničov, koncerty začínají v 18.00 hodin

Základní cena permanentní vstupenkyje 600 korun, zlevněné abonmá stojí 400 korun (senioři nad 65 let věku po předložení platného dokladu, žáci a studenti do 26 let věku po předložení jakéhokoli platného průkazu o studiu). Permanentní vstupenky jsou přenosné.

 

neděle 19. ledna

Lobkowicz Trio

Lukáš Klánský klavír
Jan Mráček housle
Ivan Vokáč violoncello
 

 

neděle 23. února

Roman Patočka – housle, Adam Skoumal – klavír

 

 

neděle 26. dubna

Marek Kozák klavír

 
 

neděle 24. května

Iva Kramperová – housle, Pavel Svoboda – varhany

 

  

neděle 20. září

Bennewitz Quartet

Jakub Fišer housle
Štěpán Ježek housle
Jiří Pinkas viola
Štěpán Doležal violoncello


 

neděle 18. října

Trio Incendio

Karolína Františová klavír
Filip Zaykov housle
Vilém Petras violoncello

 


neděle 15. listopadu

Hana Maciuchová – přednes
Ivo Kahánek - klavír

Program se může během sezóny změnit!