Historie budovy kina

V roce 1972 začala v akci Z výstavba nového kina na sídlišti u ZŠ Pionýrů, aby nahradila již nevyhovující starou budovu kina, která měla ustoupit panelové výstavbě rodinných bytů.

Stavba byla dokončena v roce 1975 a 6. května kino zahájilo provoz promítáním filmu Sokolovo.

Aby se mohly v sále kina pořádat i kulturní pořady, bylo nutné zakoupit scénické osvětlení. Umístění bočních osvětlovacích světel a horní světelné rampy proběhlo v říjnu roku 1996.

V červnu roku 1998 bylo instalováno kvalitní ozvučení DOLBY Surround Pro Logic.

V roce 2001 byla zakoupena reproduktorová souprava Martin.

V roce 2004 bylo nahrazeno stávající ozvučení DOLBY Surround Pro Logic ozvučením DOLBY SR.

V roce 2005 dolšo k dalšímu vylepšení ozvučení a to na modernější a kvalitnější DOLBY DIGITAL.


Návštěvnost

1. miliontý návštěvník zavítal do kina v roce 1982
2. miliontý návštěvník zde byl roce 1990
3. miliontého návštěvníka očekává další generace někdy v letech 2040-2050

 Zpět na fotogalerii