Přehled akcí

kvíz na téma Řecko
Kvíz na téma Řecko
Datum konání: 10. 09. 2018 - 30. 10. 2018

Místo konání: Městské informační centrum UničovStejně jako v minulém roce připravilo i letos Městské evropské informační středisko v Uničově vědomostní kvíz o evropských státech. Pro letošní rok bylo vybráno Řecko.

 Pokud rádi soutěžíte, zapojte se do vědomostního klání a vyhrajte jednu ze tří věcných cen. První a druhou cenou jsou mobilní telefony, třetí flash disk. Soutěž je určena všem bez rozdílu věku. Stačí zodpovědět dvacet otázek z různých oborů; na výběr budou tři možnosti, avšak pouze jedna správná. Kvíz si můžete vyzvednout v infocentru nebo stáhnout z webových stránek zde. Správné odpovědi se budou odevzdávat v Městském evropském informačním středisku v Uničově, které je součástí Městského informačního centra na Masarykově náměstí 29. Ze správných odpovědí budou na témže místě ve středu 31. října ve 14.00 hodin pod dohledem veřejnosti vylosováni tři výherci. 

Vyplněné kvízy odevzdávejte v MIC Uničov nebo na e-mailu mic@unicov.cz.

Projekt vznikl za podpory Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a střediska Europe Direct Olomouc.


Na výpis akcí