Muzeum Baroka

Muzeum baroka vzniklo rekonstrukcí památkově chráněného domu u fary. Dům byl pravděpodobně vystavěn po požáru v roce 1779. Jedná se o samostatný, jednopodlažní, částečně podsklepený dům čtvercového půdorysu s valbovou střechou. Nosné zdivo budovy tvoří pálené cihly, stropy jsou z části klenuté cihelné a zčásti dřevěné trámové. V minulosti objekt sloužil zřejmě jako ubytovací zařízení pro zaměstnance tehdejšího církevního úřadu. V poválečné době byl využit jako skladovací prostor. Kompletní rekonstrukce proběhla v letech 2009 a 2010, přičem první návštěvníky muzeum přivítalo v červnu 2010. Kromě stálé expozice uničovského baroka je zde představena osobnost Jana Sarkandera, který ve městě krátký čas působil.

 

 

Návštěvní doba

pondělí zavřeno
úterý 9:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
středa 9:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
čtvrtek 9:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
pátek 9:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
sobota 9:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
neděle 9:30 - 11:30 a 14:00 - 17:00

 

Vstupné:

základní: 40 Kč
snížené (senioři a studenti): 20 Kč
držitelé průkazu ZTP: zdarma
prohlídka farního kostela s komentářem: 20 Kč
cizinci platící v eurech: základní 2 € / snížené 1 €
vstupné pro školy: 100 Kč za třídu
 

Kontakty

telefon:

602 395 271

e-mail:

muzeum@zacheusunicov.cz
muzeumbaroka@volny.cz

adresa:

Muzeum baroka

 

Kostelní náměstí 153

 

783 91 Uničov