VýstavyEmil Czech: Malíř domova
21. 02. 2019 - 14. 04. 2019
Emil Czech (17. 10. 1862 až 7. 7. 1929) Rakouský malíř a rodák z Dlouhé Loučky působící ve Vídni, ...více
CESTY
09. 01. 2019 - 17. 02. 2019
Antonín Mikšík prožil mládí a dalších téměř třicet let v Uničově, v současnosti žije v nedaleké obci Paseka. ...více