Kdo byl Erich Berg

Heinrich Maria Alfons Berg, známý také jako Erich Berg, přišel na svět 9. června 1915 jako třetí dítě v rodině Aloise Berga a jeho ženy Theresie, rozené Klementové. Školní léta strávil v Uničově, hudební vzdělání získal u svého otce, jenž ve městě provozoval soukromou hudební školu.

V osmnácti letech Heinrich odešel do Prahy, kde pět let studoval na konzervatoři hru na klavír a varhany. Během války byl učitelem na konzervatoři ve Vídni a v letech 1945–1952 ve Štýrském Hradci. Zároveň vystupoval jako koncertní pianista i komorní hráč. Z té doby pocházejí hudební záznamy jeho klavírní hry pořízené pro evropskou pobočku newyorské hudební společnosti Remington Records; s rakouským houslistou Walterem Schneiderhanem (1901–1978) nahrál počátkem padesátých let pod jménem Erich Berg tři z Beethovenových houslových sonát (Kreutzerovu sonátu vydala v reedici roku 2000 společnost Naxos).

Roku 1952 Berg přesídlil do Hamburku, kde působil jako koncertní klavírista a od roku 1975 jako docent na tamní hudební akademii. Jeho repertoár byl široký a sahal až k soudobým autorům, především však patřil k uznávaným interpretům díla Ludwiga van Beethovena. V archivu rozhlasové stanice Nordwestdeutsche Rundfunk  se dochovala řada nahrávek, vedle Beethovenových klavírních děl také například Rachmaninovův koncert číslo 3 d moll. V posledním roce svého života pobýval Heinrich Berg jako hostující profesor na akademii v Tokiu.

Zemřel nečekaně, 14. září 1976 v Hamburku. Uničov navštívil naposledy v říjnu 1969, kdy zde také vystoupil v klavírním recitálu.