Předplatné 2016

Cena abonentní vstupenky pro sezónu 2016 je 600 Kč; abonentní vstupenka je přenosná.

Cena zlevněné abonentní vstupenky pro sezónu 2016 je 450 Kč (senioři nad 65 let věku po předložení platného dokladu, žáci a studenti do 26 let věku po předložení jakéhokoli platného průkazu o studiu); držitel zlevněného předplatného může být požádán o předložení dokladu opravňujícího ke slevě také při vstupu do hlediště.
 
Všechna vystoupení probíhají v koncertní síni, Haškova 217, Uničov.

Koncerty začínají v 18.00 hodin, matiné v 11.00 hodin

Abonentní vstupenky jsou k dostání v Městském informačním centru Uničov na Masarykově náměstí 29
 
 
 

Prosím věnujte pozornost následujícím pravidlům

→ Koncertní síň se pro návštěvníky otevírá vždy 30 minut před začátkem vystoupení.
 
→ Se začátkem vystoupení bude koncertní síň uzavřena. Pozdě příchozí mohou být do sálu vpuštěni jen během potlesku.
 
→ Před začátkem každého koncertu se prosím ujistěte, zda jsou ztlumena všechna elektronická zařízení, která mohou vydávat zvuk, zejména mobilní telefony a hodinky. Kašel, pokud je to možné, v průběhu hry prosím potlačte. Ostatní posluchače prosím nerušte ani žádnými jinými zvukovými projevy. Z většiny koncertů jsou pro potřeby Kruhu přátel hudby a interpretů pořizovány nahrávky. Veškeré zvukové projevy včetně šeptem pronesených slov tak zůstávají natrvalo uchovány.
 
→ Během koncertu nefotografujte (s výjimkou pořadatelem angažovaných fotografů).