Přehled akcí

Martin Manojlín: Grafika a ex libris
Martin Manojlín Plakát
Datum konání: 20. 09. 2020 - 27. 06. 2021

Místo konání: Galerie U Minoritů


Vstupné: zdarma

Grafik Martin Manojlín se vedle volné tvorby zaměřuje na ex libris. Uničovská výstava představuje průřez autorovým dílem a je rozdělena na dvě etapy. Do poloviny října je instalována volná grafika, poté se expozice promění a její stěžejní část budou tvořit ex libris. Součástí obou instalací pak jsou cykly inspirované známými skladbami – Vivaldiho Čtvero ročním obdobím, Dvořákovou Novosvětskou a Gerschvinovou Rapsodií v modrém. 

Martin Manojlín se narodil 1. června 1972 v Ostrově nad Ohří. V roce 1995 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor český jazyk a výtvarný výchova. Během studia se pod vedením vynikajících grafiků Miloše Michálka a Aloise Kračmara začal věnovat grafice. Zajímaly ho zejména techniky tisku z výšky – linoryt a dřevořez – a kombinace těchto technik s tiskem z libovolného strukturálního materiálu. Tomuto způsobu práce zůstal věrný a v průběhu času jej obohatil o řadu inovativních postupů. 

V tvorbě Martina Manojlína převládají přírodní motivy, a to jak v konkrétním zobrazení, tak i v abstraktních formách. Nevyhýbá se však ani jiným tématům a v jeho díle tak nalezneme i filozofické či erotické náměty. Preferuje volnou grafiku v malých formátech a ex libris. Právě v tomto oboru získal řadu prestižních ocenění, mezi nimiž lze jmenovat Grand Prix z Trienále ex libris v Chrudimi nebo Cenu města Sint-Niklaas, která je považována za nejvýznamnější světovou soutěž ex libris. Martin Manojlín uspořádal desítky samostatných výstav doma i v zahraničí, v Uničově vystavuje poprvé. 

Výstava je prodejní.

Galerie je přístupná vždy v sobotu a v neděli od 14.00 do 17.00 hodin, případně na požádání v Městském informačním centru na Masarykově náměstí, telefon 585 054 880.Na výpis akcí