Spolková činnost

Dětský pěvecký sbor Rosička
Dětský pěvecký sbor Rosička vznikl v roce 2006. Zřizovatelem je Městské kulturní zařízení Uničov. Rosičku navštěvují děti ze tří základních škol. Přípravné oddělení se věnuje dětem 1.a 2.třídy, v hlavním sboru zpívají děti od 3. do 9. třídy. ...více
Smíšený pěvecký sbor
V Uničově má sborový zpěv dlouholetou tradici. Hned po 2. světové válce utvořil pěvecký sbor tehdejší ředitel hudební školy. Tento sbor byl ve své době hlavním nositelem kultury v rychle se rozrůstajícím městě, ale v šedesátých letech byla jeho činnost postupně utlumena. ...více
Dechový orchestr Haná
Dechový orchestr s možností doprovodu mažoretek. Nabídka hraní na koncertech, průvodech a slavnostech. Hlavní náplní činnosti dechového orchestru se staly koncertní vystoupení, zahraniční i tuzemské zájezdy na festivaly a do družebních měst, náhrávky v televizi a v rozhlase, účast na soutěžích. ...více