Dětský pěvecký sbor ROSIČKA

Dětský pěvecký sbor Rosička vznikl v roce 2006. Zřizovatelem je Městské kulturní zařízení Uničov. Rosičku navštěvují děti ze tří základních škol. Přípravné oddělení se věnuje dětem  1.a 2.třídy, v hlavním sboru zpívají děti od 3. do 9. třídy. Zkoušky probíhají dvakrát týdně, během roku sbor absolvuje asi 10 koncertních vystoupení v regionu.

Náš repertoár tvoří nejen různé úpravy lidových písní, ale i písně skladatelů 20. století a soudobých autorů. Od založení sbor vedly Mgr. Marie Mathonová a Mgr. Zdeňka Vanková, od září 2009 sbor vede Mgr. Zuzana Gucká, dlouhodobým a součastným korepetitorem sboru je Mgr. Ludmila Smetanová, která sbor doprovází na klavír. 
 
Bližší informace najdete na adrese: www.rosickaunicov.websnadno.cz
 

rosicka4.jpg rosicka3.jpg rosicka2.jpg rosicka1.jpg rosicka5.jpg