Dějiny všedního dne

Dějiny všedního dne

Popisy života v rodině i v širším okolí, popis věcí, činností, zvyků a všeho, o čem se domníváme, že by nemělo upadnout v zapomenutí – to vše se může stát zdrojem poučení, pramenem ještě neobjevených poznatků, kamínkem v mozaice obrazu dějin „všedního dne“. Vyprávění se může stát vzácnou památkou, poutavým čtením nejen pro rodinné příslušníky, ale i pro další neznámé čtenáře. Cílem stáže je představit atraktivní obor dějiny všedního dne, seznámit účastníky s Databází dějin všedního dne, se základními zásadami psaní vzpomínek, pamětí a deníků a inspirovat je k tvorbě vlastních textů.