Muzeum U Vodní branky

Městské muzeum bylo v Uničově založeno, resp. sloučeno s tehdejším muzeem ostrostřeleckého spolku v roce 1906. Zakladatelem, dlouhodobým správcem a mecenášem muzea byl MUDr. Emil Miller, od dvacátých let pak ing. Vinzenz Reimer.


Městské muzeum bylo v Uničově založeno, resp. sloučeno s tehdejším muzeem ostrostřeleckého spolku v roce 1906. Zakladatelem, dlouhodobým správcem a mecenášem muzea byl MUDr. Emil Miller, od dvacátých let pak ing. Vinzenz Reimer. Muzeum bylo umístěno v klášterní budově, ale počátkem padesátých let bylo zrušeno a sbírky převzalo okresní muzeum ve Šternberku a krajské muzeum v Olomouci. V roce 1955 byly získány nové prostory na dnešním Masarykově náměstí, a v Uničově byla zřízena pobočka okresního muzea se zaměřením na strojírenství. Pro špatný stav budovy však bylo muzeum v sedmdesátých letech opět přeneseno do Olomouce.

Nyní je expozice připomínající dějiny města instalována v někdejší městské zbrojnici, kterou nechalo město zrekonstruovat a která byla v roce 1993 otevřena jako muzeum U Vodní branky. Návštěvník se zde muže seznámit s nejcennějšími trojrozměrnými předměty dochovanými z činnosti obyvatel města v minulosti. Expozici připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci, autorem je PhDr. Miloslav Čermák, jenž ji vytvořil za odborné spolupráce PhDr. Markéty Tymonové. Část muzea je využívána jako výstavní síň pro příležitostné expozice výtvarného a vlastivědného charakteru.

 

Návštěvní doba

Uzavřeno z technických důvodů.

Kontaktní informace

Mgr. Martin Kreuziger
Muzeum U Vodní branky
Olomoucká 322
783 91 Uničov
 


Telefon:
+420 585 054 880

Mobil:
+420 734 513 953


E-mail:
satlava@unicov.cz

 


 

Vstupné

základní vstupné:
20 Kč

snížené vstupné:
10 Kč

děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP:
zdarma

Olomouc region Card:
zdarma