Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky při nákupu e-vstupenek na webu www.mkzunicov.cz realizované pro Městské kulturní zařízení Uničov, společností GoPay s.r.o. a společností DISdata s.r.o.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Název e-shopu: www.mkzunicov.cz
Provozovatel: Městské kulturní zařízení Uničov
Sídlo: Moravské náměstí 1143, 783 91, Uničov
IČ: 63729156
Telefon: +420 585 054 060

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná Městským kulturním zařízením Uničov, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.mkzunicov.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Způsob nákupu vstupenky
Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace i způsob doručení E-vstupenky. Zároveň se zobrazuje konečná cena vstupenek. Souhlasem s touto sumou (tlačítko Koupit) je zákazník přesměrován na stránky společnosti GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku. Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout, nebo uložit do mobilního telefonu a prokázat se jimi při vstupu na představení. Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Potvrzení obsahující QR kód vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce – pro tisk používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte! Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je QR kód, resp. číselný kód. Při nákupu více online vstupenek v jedné transakci přichází nakupujícímu jeden QR kód pro všechny vstupenky. Ke vstupu v místě konání akce proto musí přijít společně všichni držitelé hromadné vstupenky. 

V případě, že zákazník při vstupu na představení nepředloží potvrzení o zakoupení vstupenek přes internet, nebo toto bude nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jeho pravost například z důvodu poškozeného displeje telefonu nebo vybití baterie, nemá nárok na vydání vstupenek, ani na vrácení peněz. Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Na nákup a rezervaci vstupenky má zákazník časový zámek 20 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 20 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.

Nákup přes internet je možný do plánovaného začátku představení. Elektronická vstupenka je aktivní 30 minut před plánovaným začátkem představení. 90 minut po plánovaném začátku představení se vstupenka stává neplatnou. Předprodejní cena na kulturní pořady (mimo filmové projekce) platí do 12:00 v den konání akce. Poté lze nakoupit vstupenky pouze za doprodejní cenu.

Reklamace
Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.  Kupující, který si zakoupí vstupenky prostřednictvím internetu, bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit.

Zakoupené vstupenky prostřednictvím internetu může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z technických důvodů neuskuteční - porucha na technickém zařízení, nedodání filmu do kina, neodehrané kulturní představení (koncert, divadlo) kvůli neúčasti vystupujících, a to před začátkem představení v pokladně MKZ nebo v Městském informačním centru Uničov nejpozději 7 dní po plánovaném začátku představení. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

Informace o GDPR zde: http://www.mkzunicov.cz/gdpr/

Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.
Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.
Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s návštěvním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.

V Uničově dne 28. 2. 2019