František z Assisi a počátky menších bratří

František z Assisi a počátky menších bratří

František z Assisi a počátky menších bratří s přihlédnutím k počátkům menších bratří v českých zemích je představení osoby zakladatele Řádu menších bratří Františka z Assisi a dále načrtnutí vývoje řádu s důrazem na 20. a 30. léta 13. století. Následně bude pozornost věnována příchodu menších bratří na území dnešní České republiky. Přednáší Martin Ollé, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se ve svém zkoumání zaměřuje na minoritské řády.