Habsburkové bez trůnu - Univerzita třetího věku

Habsburkové bez trůnu - Univerzita třetího věku

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

 

Lektoři: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 

Osnova:

  • Habsburský rod v "dlouhém 19. století"
  • Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
  • Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
  • Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
  • Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
  • Utajení Habsburkové