Lukáš Fibrich - Ilustrace a komiksy

Lukáš Fibrich - Ilustrace a komiksy

Absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara, poté katedru animované tvorby pražské FAMU a ateliér filmové a TV grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Třicet let spolupracuje s časopisem ABC, pro nějž kromě jiného píše a kreslí komiks Mourrison. Jeho ilustrace doprovázejí řadu knih pro děti i dospělé nebo jazykové učebnice. Bestsellerem se stal komiks Obrázky z moderních československých dějin, jejž vytvořil spolu s Jiřím Černým.