MORAVSKÁ VESELKA

Krojovaná dechová hudba Moravská Veselka má své sídlo v Sušicích u Přerova. V kraji na rozhraní Hané a Záhoří tam, kde se širé lány začínají zvedat k vrcholkům Hostýnských hor. Všude zde slyšíte českou řeč kořeněnou moravským nářečím a veselý moravský lid, zpívající si své lidové písničky. Takové, které dokáží vykouzlit dolíčky na tvářích, jiskřičky v očích, či upřímně rozplakat každého, kdo si je rád zanotuje, vypije sklenku lahodného moravského vínka nebo si při nich s radostí zatancuje.

Za 30 let své existence si získala v povědomí příznivců dechové hudby své pevné místo. Vystupuje pravidelně nejen v bližším i vzdálenějším okolí svého působiště, ale absolvovala také řadu zahraničích zájezdů (Německo, Rakousko, Španělsko, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie, Polsko, Slovensko), natočila devět zvukových nosičů, tři obrazové nosiče a mohli jste se s ní setkat i na vlnách veřejnoprávních i komerčních mediálních subjektů.