Pavel Dobeš

Vyrůstal v podhůří Beskyd, mezi Ondřejníkem a Lysou horou, ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde také začal chodit do školy. Jeho oblíbenými místy byly Staré Hamry, oblast kolem hotelu Grúň, kam jezdil s rodiči vlakem na borůvky, skála na Nové dědině pod Sokolskou chatou a peřeje na řece Ostravici. V jeho deseti letech se rodiče přestěhovali do Ostravy a malý Pavel Dobeš si začal hledat nové kamarády v Ostravě – Porubě. Využívá také výhod velkého města a navštěvuje Lidovou školu umění. Po ukončení základní školní docházky se vyučil provozním elektromontérem v Nové huti Klementa Gottwalda. V roce ´69 absolvoval náhradní vojenskou službu v Janovicích nad Úhlavou. To už měl za sebou začátky s bigbeatovými kapelami. Významné místo v jejich repertoáru zastupovaly skupiny Beatles a Rolling Stones. Po vojně se vrací zpět do Nové huti, ne však do původní profese elektrikáře, ale jako strojník do třísměnného provozu v Závodě 12 - Vysoké pece. Píše angažované písničky a se svojí skupinou se zúčastňuje soutěží, z nejznámějších jmenujme alespoň Festival politické písně v Sokolově. „Na tyto soutěže jsem jezdil rád,“ říká Pavel Dobeš, „zejména kvůli jejich seminářům. Tam jsem se vždycky dozvěděl, co píšu dobře a co špatně, kde přidat a kde ubrat.“ Ve volném čase vystudoval dálkově Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm, obor měření a automatizace (1977). Po úspěších na hudební scéně a po ukončení studia mu byla nabídnuta ředitelem Domu kultury v Ostravě-Zábřehu práce, za předpokladu, že by se stal členem KSČ. Pavel Dobeš tuto práci i podmínky přijímá a nastupuje do Domu kultury jako technický pracovník a člen Rady vedení DK. „Aby se slova nerozcházela s činy, k tomu chci přispět..“ čteme z přihlášky Pavla Dobeše do KSČ v kolonce Proč chci kandidovat. A právě tento postoj, vyjádřený v Pavlových písničkách a obdivovaný posluchači v celé republice, od Chebu až po Košice, způsobil, že Strana se musela distancovat od tohoto člena na důslednou přímluvu StB, která v té době nesměla pronásledovat nikoho, kdo byl členem KSČ. Pavel Dobeš je - na tuto dobu - bezprecedentně potrestán nejvyšším stupněm stranického trestu – vyloučením, aniž byl předtím použit stupeň třetí, druhý nebo první. Následuje ztráta zaměstnání. Aby se vyhnul perzekuci ze strany Státní bezpečnosti před očima Ostravy, opouští Pavel Dobeš město, Severomoravský kraj, a v posledních prosincových dnech roku ´85 přijíždí do Hradce Králové. Jeho novým pracovištěm se od ledna ´86 stává sklad Národního podniku MONTAS v Hradci Králové.