Smíšený pěvecký sbor


Sborové zpívání má v Uničově dlouhou tradici. Již po 2. světové válce utvořil v Uničově pěvecký sbor tehdejší ředitel hudební školy pan Arnošt Kropáč. V průběhu let se sbor formoval pod vedením významných osobností, vzpomeňme například pana doktora Františka Ticháčka. V roce 1962 vznikl iniciativou paní učitelky Zdeny Pfeilerové, ženský pěvecký sbor. Ten vedl tehdejší ředitel Lidové školy umění v Uničově pan Jan Morávek. Vedení sboru se pak v průběhu let ujal pan doktor Jaromír Borovička či paní učitelka Marie Mathonová. 

Původní ženský sbor byl v roce 2002 rozšířen o skupinku nadšených mužů – zpěváků. To již v čele sboru stála paní doktorka Květoslava Folprechtová. Nápomocni s vedením sboru byli pan František Pospíšil, pan Tomáš Klásek, paní Jana Hejlová a při vánočních koncertech pan František Mlynář.

Smíšený pěvecký sbor Uničov za dobu svého působení vystupoval například v Praze v Břevnovském klášteře, v Bratislavě se smíšeným sborem Cantus, na vánočním koncertě ve Vídni v kostele sv. Karla Boromejského, na Moravskotřebovských arkádách, na festivalu duchovní hudby na Šumavě nebo na Mezinárodním festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí. Také jsme se zúčastnili soutěžních vystoupení na Kálikově podzimu v Zábřehu na Moravě či na festivalu Antonína Tučapského ve Vyškově. 

Již tradičním se stalo vystupování na Národním setkání seniorských sborů v Praze, které se koná vždy na podzim. Zde jsme se seznámili se současným českým skladatelem Jiřím Laburdou, jehož skladby máme ve svém repertoáru. Každý druhý rok pořádáme v uničovské koncertní síni koncerty Zpíváme pro Unicef. V roce 2023 jsme přijali pozvání na mezinárodní sborový festival Svátky písní Olomouc, kde jsme obdrželi zvláštní cenu poroty za provedení lidové písně. Pravidelně také vystupujeme na adventních a vánočních koncertech.

Smíšený pěvecký sbor není svým repertoárem zaměřen jen na jeden žánr. Mezi oblíbené skladby patří díla starých mistrů. Sborové úpravy lidových písní jsou trvalou součástí našeho repertoáru. Velmi jsme si také oblíbili i takzvané populární písně.

Smíšený pěvecký sbor je členem Unie českých pěveckých sborů a jeho zřizovatelem je Městské kulturní zařízení v Uničově. Zkoušíme pravidelně každou středu od 17,00 do 19,30 hod. v budově Základní školy Haškova.

Profil repertoáru

polyfonní skladby
barokní mše a pastorely
vánoční koledy
česká  a světová tvorba 19. a 20. století
úpravy českých a moravských lidových písní

  

Kontaktní informace
 

PhDr. Květoslava Folprechtová, Dr. (sbormistryně)
E-mail: kvetoslavafolprechtova@seznam.cz

Mgr. Magda Kohlová (jednatelka sboru)
E-mail: magdakohlova@seznam.cz