Spolek přátel uničovských muzeí

Spolek přátel uničovských muzeí od roku 2011. Přibližuje historii, pořádá výstavy, přednášky a kulturní akce, dokumentuje život ve městě.


Spolek přátel uničovských muzeí vznikl v Uničově v roce 2011. Jeho cílem je přiblížit obyvatelům historii města Uničova a jeho nejbližšího okolí, pořádání výstav, přednášek a kulturně vzdělávacích akcí, dokumentace historického vývoje života v obci, spolupráce s jinými obdobnými subjekty v regionu apod.